Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Аерозагађење

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Аерозагађење
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предикције аерозагађења и концепата и метода заштите ваздуха у радној и животној средини.
Исход предмета:
Разумевање врста и извора загађења ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за моделирање процеса транспорта и д
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс; Атмосфера и загађење ваздуха: Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења, Гасови и аеросоли; Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине; Мерење и мониторинг аерозагађ

Литература:
  1. Schnelle K.B., Russell F. Dunn R.F., Ternes M.E. (2016) Air Pollution Control Technology Handbook, Second Edition, CRC Press,Taylor & Francis Group, ISBN-13: 978-1-4822-4562-2.
  2. Vallero D. A. (2014) Fundamentals of Air Pollution, Elsevier, Academic Press, Fifth edition, ISBN: 978-0-12-401733-7
  3. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  4. Visscher A. (2013) Air Dispersion Modeling: Foundations and Applications, Wiley, Fourth Edition, ISBN 978-1-118-07859-4, 9781118723098, 1118078594.
  5. Schifftner K.C. (2014) Air Pollution Control Equipment Selection Guide, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 13: 978-1-4665-6182-3
  6. Louis Theodore (2008) Air Pollution Control Equipment Calculations, John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-470-20967-7
  7. Margaret Pence (2012) Handbook of Air Pollution Control System and Devices, First Edition, University Publications, ISBN 978-81-323-3760-7
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти