ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Аерозагађење

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Аерозагађење
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предикције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини.
Исход предмета:
Разумевање врста и извора загађења ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за моделирање процеса транспорта и дисперзије полутаната у ваздуху. Оспособљеност за самостално истраживање у областима планирања и пројектовања система за заштиту ваздуха.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Циљ курса је стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предикције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини. Почетне методске јединице обухватају стандарде, регулативу и процену и управљање ризицима. Потом се изучавају извори загађења ваздуха, биогени и антропогени извори загађења и загађење честицама. Област мерења загађења ваздуха гасовима и честицама обухвата узорковање и методе мерења. Изучавају се транспорт и дисперзија полутаната као и мoделирање и предикција аерозагађења. Из области хватања гасова, пара и честица проучавају се кондензација, адсорпција и апсорпција, топлотни процеси оксидације, каталитичко сагоревање, одсумпоравање гаса из димњака (суво и мокро чишћење), биочистачи (биоскрубери), биофилтери, циклони, филтрација и електростатички преципитатори.

Литература:
  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0.
  3. Nicholas P. Cheremisinoff N. (2002) Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-7499-7.
  4. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
  5. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти