Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одбрана докторске дисертације (РУД)

Студијски програм:
Рударско инжењерство (VI семестар -DOS)
Назив предмета: Одбрана докторске дисертације (РУД)
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Osposobljenost kandidata da nakon samostalne izrade doktorke disertacije, uspešno javno odbrani disertaciju.
Исход предмета:
Stečeno naučno zvanje doktor rudarskih nauka.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Teorijski sadržaj odbrane odgovara sadržaju urađene doktorske disretacija.

Практична настава
Javna prezentacija ostavrenih naučnih doprinosa disertacije.

Литература:
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти