Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству

Студијски програм:
Рударско инжењерство (I семестар -DOS)
Назив предмета: Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са теоријским основама и применом метода вишекритеријумског одлучивања у рударству.
Исход предмета:
Студент је обучен за примену метода ВКО на проблеме из домена рударског инжењерства.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи и теорије вишекритеријумског одлучивања. Системи за подршку одлучивању. Теоријске поставке и примена методе аналитичког хијерархијског процеса (AHP). Теоријске поставке и примена методе PROMETHEE. Теоријске поставке и примена методе ELECTRE, Теоријске поставке и примена методе ВИКОР. Теоријске поставке и примена методе TOPSIS. Примери примене ВКО у рударском инжењерству.

Практична настава
Практични примери.

Литература:
  1. Opricović, S., Višekriterijumska optimizacija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  2. Nikolić, I., Borović, S., Višekriterijumska optimizacija, CVŠ VJ, Beograd, 1996.
  3. Linkov I., Moberg E., Multi-Criteria Decision Analysis: Environmental Applications and Case Studies (Environmental Assessment and Management), CRC Press, 2011.
  4. Kahraman C., Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments (Springer Optimization and Its Applications), Springer, 2009.
  5. Актуелна литература, према препоруци наставника.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака), рад на рачунару.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми20
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти