Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација параметара метода подземног откопавања 1

Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић, проф. др Чедомир Бељић
Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: Технологија подземне екплоатације лежишта угља, Методе подземне експлоатације
Циљ предмета:
Студенти стичу знања о научним методама, техници и средствима неопходна за егзактну, научно засновану основу, за оптималан избор машина и уређаја за технологије механизованог откопавања краткочелним методама. Исто тако, циљ је да се изложе методе праћења и анализе тока процеса откопавања у циљу рационализације и побољшања техничко-економских параметара откопавања.
Исход предмета:
Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе краткочелног откопавања примењују се тренутно у свим рудницима угља са подземном експлоатацијом у Србији. Технолошки процеси откопавања су полумеханизовани. То је један од основних узрока незадовољавајућих техничко-економских параметара производње. Самим тим, као решење за унапређење производње је увођење механизације у све фазе технолошког процеса откопавања. Увођење механизације нужно захтева претходна изачавања услова експлоатације, избор одговарајућих техничких решења и организације. На основу тога спроводи се поступак оптимизације конструктивних параметара откопа у функцији најповољнијих техничко-економских ефеката.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања.

Литература:
  1. Генчић Б.: Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1972.
  2. Перишић М.: Примена математичких модела у пројектовању, Рударски институт, Београд, 1976.
  3. С.А.Кариман, А.В.Брайцев, В.М.Шрамко: Моделирование и оптимизация производственньих процессов при добьиче угля, Издательство "Наука", Москва, 1975.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава. Предавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -