Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1
Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић, доц. др Вељко Лапчевић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Одводњавање рудника
Циљ предмета:
Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за пројектовање рудника са подземном експлоатацијом
Исход предмета:
Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијом
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Специфичности пројектовања у рударству. Процес настајања рудника. Одређивање оптималне локације главних објеката отварања. Методе решавања техничко-економских параметара у пројектовању. Одређивање основних параметара рудника.Системи отварања. Економско-математичко моделирање при пројектовању и реконструкцији рудника. Поступак економско-математичког моделирања

Практична настава
Практична настава Вежба бр.1.Oрганизација пројектовања; Вежба бр.2 Одређивање локације објеката отварања код слојевитих лежишта; Вежба бр.3 Одређивање локације објеката отварања код лежишта састављених од више рудних тела; Вежба бр.4. Одређивање локације објеката отварања код лежишта неправилних морфолошких облика; Вежба бр.5. Одређивање локације објеката отварања на основу тежишта маса рудних тела; Вежба бр.6 Одређивање локације објеката отварања на основу квалитета руде. Вежба бр.7. Одређивање локације објеката отварања итеративним поступком; Вежба бр.10-15. Пројектовање рудника.

Литература:
  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
  3. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0;
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти