Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Организација производње

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Организација производње
Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за oрганизацију производње у рудницима
Исход предмета:
Рударски инжењер-менаџер производње
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Рационализација и економика прозводње. Човек у процесу производње. Производни фактори и њихов утицај на производњу. Мерење и нормирање рада и награђивање. Опште поставке рударске производње. Организациони односи у производњи. Планирање производње и извештавање. Модели организације рударске производње. Организација производње и продуктивност. Производња минералних сировина као фактор нарушавања животне средине и заштита животне средине.

Практична настава
Вежба бр.1-2. Проучавање подлога које се користе при изради пројекта организације грађења рудника. Вежба бр.3. Анализа спољних фактора при изради пројекта организације грађења рудника. Вежба бр.4. Проучавање услова извршења радова Вежба бр.5-8. Студија технолошког процеса производње. Вежба бр.9-14. Планирање рударске производње (мрежно планирање, гантограми, модели управљања производњом(EOQ) . Вежба бр.15. Припремни радови.

Литература:
  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Живановић В., Ковачевић С., 1994: Организација рударске производње
  3. Трбојевић Б., 1992: Организација грађевинских радова
  4. Каталин Делевић, Жужана Енги: Решени проблеми из организације грађења и грађевинског пословања, 1989, ISBN 86-23-41019-X
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит55

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти