Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе подземног откопавања

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Методе подземног откопавања
Предавачи:
проф. др Славко Торбица, доц. др Вељко Лапчевић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Положен испит из "Основа метода подземног откопавања"
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да студенте оспособи да на осову геолошке документције о рудном лежишту: изаберу адекватну методу откопавања, дизајнирају методу откопавања, изаберу механизацију за откопавање, одреде техно-економске параметре откопавања и докажу изводљивост.
Исход предмета:
Да на бази основних података о минералном лежишту имају идеју о могућим начинима откопавања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Дизајнирање и димензионисање основних просторија отварања. Дизајнирање и димензиоисање помоћних просторија отварања. Техно-економски параметри метода подземног откопавања. Организација рада на подземним откопима. Планирање производње у подземним откопима. Избор механизације за подземно откопавање. Теорија истакања зарушене руде. Процена рушивости. Методе откопавања жичних лежишта. Методе откопавања нагнутих плочастих лежишта. Доказивање изводљивости методе подземног откопавања.

Практична настава
Решавање проблема отварања и откопавања минералног лежишта на основу података из Елабората о резервама.

Литература:
  1. Славко Торбица, Основе метода подземног откопавања, ауторизована скрипта. РГФ.2011.
  2. Глушчевић Б. Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта. Минерва. 1974
  3. W. A. Hulstrid & R.L. Bullock. Underground mining methods. SME. 2001.
Метода извођења наставе:
Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти