Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе откопавања украсног камена

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Методе откопавања украсног камена
Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о специфичностима истраживања и геолошким факторима који утичу на избор техничких решења и технологија подземног откопавања је основни циљ курса. Даље, курс треба да да стручне и научне основе на бази којих ће студенти моћи да пројектују и изводе радове при отварању, припреми, експлоатацији и преради украсног камена
Исход предмета:
Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Украсни (архитектонски) камен експлоатише се доминантно површинским начином. Међутим, у претходним деценијама интензивно се развија подземна експлоатација. На то утичу бројни фактори међу којима су најзначајнији тржишни, амбијентно-архитектонски, културно-историјски, геолошки и еколошки. Подземна експлоатација украсног камена има низ специфичности у техничком и технолошком погледу у односу на експлоатацију других минералних сировина. Те специфичности проистичу превасходно из тржишних захтева да се добије квалитетан камени блок који ће након одговарајуће прераде, количинама и квалитетом омогућити продајну цену на нивоу која гарантује профитабилно пословање рудника. Методе и технологије експлоатације и прераде украсног камена у суштини су садржај курса. Уз неминовни претходни приказ свих фактора који их условљавају и техничко-економских и еколошких ефеката које је могуће остварити подземном експлоатацијом лежишта.

Практична настава
Израда семинарског рада

Литература:
  1. Мирко Максимовић: Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камена, Contractor, Београд, 2006.
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти