Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Машине за подземну експлоатацију

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Машине за подземну експлоатацију
Предавачи:
проф. др Владимир Милисављевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за подземну експлоатацију.
Исход предмета:
Стицање стручних знања из области механизације у подземној експлоатацији
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање. Подела машина за подземну експлоатацију. Откопни чекић. Перкусивне и ротационе бушилице, опис рада. Теоријске основе. Прорачуни снаге, брзине бушења чекића. Бушаћа кола. Подела откопних машина. Опис и теоријске основе. Комбиноване откопне машине, са једним и два резна ваљка. Прорачун капацитета. Прорачун снаге. Прорачун сила резања. Начин рада комбинованих oткопних машина – са једним и два резна ваљка. Стругови за угаљ. Начин рада. Прорачун капацитета. Избор откопне машине. Природни фактори. Експлоатациони фактори. Машине за утовар. Подела. Опис и начин рада. Прорачун машина за утовар – капацитети и времена циклуса. Избор машина за утовар. Машине за запуњавање откопаног простора.

Практична настава
Прорачуни времена радног и повратног хода клипа. Израчунавање снаге клипа и чекића. Прорачун брзине бушења. Избор чекића за познате услове рада. Прорачун силе резања ножа. Прорачун силе резања радног органа (резног ваљака). Прорачун снаге погонског мотора радног органа. Прорачун параметара и снаге уређаја за кретање. Прорачун капацитета (комбинована откопна машина, плуг, скрепер). Избор откопне машине. Прорачун појединачних активности рада, прорачун укупног циклуса машина за утовар. Прорачун капацитета. Избор машина за утовар.

Литература:
  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање
  2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник
Метода извођења наставе:
Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе, прорачун и полагање два колоквијума.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти