Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Затварање рудника

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Затварање рудника
Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за управљање пројектом затварања рудника са подземном експлоатацијом
Исход предмета:
Рударски инжењер-менаџер пројекта затварања рудника са подземном експлоатацијом
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Специфичности пројектовања у подземној експлоатацији. Процес настајања рудника са подземном експлоатацијом.Животни циклус рудника. Анализа утицајних параметара на одлуку о затварању. Доношење одлуке са економског становишта. Стратегија затварања, Циљеви и принципи. Идентификација учесника у процесу затварања. Законска регулатива. Планирање процеса затварања. Груба финансијска анализа. Спровођење поступка затварања.

Практична настава
Израда елабората који се састоји од низа семинарских радова везаних за теоретска поглавља. Семинарски рад 1: Животни циклус рудника и интерактивни однос текуће производње и припреме за затварање, Семинарски рад 2: Анализа утицаја и доношење одлуке о затварању, законска регулатива, Семинарски рад 3. Затварање као интегрални део у животу рудника, анализа ризика, план затварања, оправданост затварања, критички осврт. Семинарски рад 4: Анализа трошкова и њихова провера кроз време, Семинарски рад 5: Спровођење поступка, оперативна искуства, стални надзор поступка као и план надзора након завршетка поступка затварања

Литература:
  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
  3. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0;
  4. Strategic framework for Mine closure, Minerals Council of Australia
  5. Mine Closure, A. Roberts,S Shaw, Info-Mine
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит55

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти