Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одводњавање рудника

Студијски програм:
Подземна градња (VII семестар -OAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Одводњавање рудника
Предавачи:
проф. др Александар Цвјетић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основама одбране рудника са подземном експлоатацијом од подземних и површинских вода. Упознавање са системима, опремом и објектима за одводњавање.
Исход предмета:
Оспособљеност за сагледавање начина и места појава подземних вода. Познавање метода одводњавања различитих типова лежишта. Познавање опреме за одводњавање рудника. Упознавање са сигурносно-економским аспектима одводњавања рудника. Оспособљеност за израду пројеката одводњавања рудника.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и циљ одводњавања рудника. Особине вода и стенског масива. Облици појаве воде у стенама. Физичка и хемијска својства подземних вода. Примери продора воде у рудничке просторије. Оводњеност рудника и прогноза притока воде. Спречавање продора воде у јамске просторије. Спречавање продора површинских вода. Предвртавање. Методе утврђивања притока воде у рудничке просторије. Утицајни фактори на одводњавање. Одводњавање у фази израде јамских просторија. Одводњавање у фази експлоатације. Организација одводњавања. Пумпне коморе. Постројења за одводњавање. Општа подела и намена пумпи. Основне карактеристике и параметри пумпи. Цевоводи за одводњавање. Аутоматско управљање пумпама за одводњавање.

Практична настава
Израда пројекта одводњавање на примеру рудника са подземном експлоатацијом.

Литература:
  1. Човић А., Пејчиновић Ј., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Приштина 1997
  2. Љубић З., Стојковић З., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Бор, 2006
  3. Игњатовић М., Миљковић М., Рударска хидротехника, Универзитетски уџбеник, Бор 2004
  4. Јовичић В., Човић А., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1985
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти