ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Заштита од минирања

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Подземна градња (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Заштита од минирања
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о мерама заштите при транспорту, складиштењу експлозивних средстава, као и при извођењу минерских радова. Обрађују се мере заштите при руковању експлозивним средствима, као и мере заштите у циљу смањења негативних ефеката који прате минерске радове.
Исход предмета:
Обученост студената - будућих инжењера у спровођењу мера заштите при руковању и извођењу минерских радова.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Целокупна материја подељена је у три дела и то: транспорт и смештај експлозива, извођење минерских радова и ефекти од минирања. У првом делу обрађена је проблематика везана за транспорт експлозива од производних погона до рудничких магацина. Затим дати су услови изградње магацина експлозива како на површини тако и под земљом. Евиденција и контрола експлозивних средстава. У делу који обухвата извођење минерских радова приказана је документација неопходна за извођење минирања, мере заштите при разним системима иницирања минских пуњења. Услови извођења минирања у срединама са метаном или опасном угљеном прашином. Мере заштите при посебним минирањима: при изради окна, у срединама са компримираним ваздухом, средине под притиском воде. Обрађују се минирања у рудницима соли, минирања у циљу гашења и изолације јамских пожара, минирања у циљу спречавања горских удара и продора гасова. У трећем делу дато је понашање грађевинских и рударских објеката за време минирања, критеријуми за оцену потреса, утврђивање безбедоносних растојања као последица насталих ефеката од минирања (потреса, разлетања комада стена, ваздушних удара и заштита од насталих гасова).

Практична настава
Прорачуни везани за изградњу магацина експлозива. Упознавање са средствима за иницирање и опремом за пуњење бушотина експлозивом; прорачун мреже за ел. иницирање мина; прорачун закона осциловања тла; утврђивање сигурносних зона услед потреса, разлетања комада стена, услед ваздушних ударних таласа и утврђивање сигурносних зона заштите од гасова. Практичан рад на школском руднику на Авали. Обилазак магацина експлозива.

Литература:
  1. С.Трајковић, С.Лутовац: Заштита од минирања, РГФ Београд (Књига у припреми, планирана за 2013.)
  2. Милован Ант. Коблишка, 1973, Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд
  3. Збирка савезних прописа из геологије и рударства. 1999. Прва књига. Издавач Савез инжењера и техничара Србије.
  4. Збирка техничких прописа у грађевинарству, 1985 и 1987.Књига 1 и 2. Грађевинска књига, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, елаборат, теренска настава.Филмови компанија извођача радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти