ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Менаџмент у рударству

Студијски програм:
Механизација у рударству (IX семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Менаџмент у рударству
Предавачи:
доц. др Томислав Шубарановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: завршене основне академске студије
Циљ предмета:
Упознавање студената са принципима савременог менаџмента
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о принципима савременог менаџмента у рударству
Садржај предмета:

Теоријска настава
Настанак менаџмента (Појава менаџмента ,историјат и дефинисање менаџмента), развој менаџмента (професионални менџмент, научни менаџмент, школе менџмента), принципи менаџмента (основни принципи, Фајолови принципи и Веберови принципи менаџмента); Диверсификација менаџмента (Врсте менаџмента (стратегијски менаџмент, оперативни и менаџмент пословних подручја), предузетник, менаџер и лидер као носиоци управљачког процеса (предузетник као носилац управљачке функције, менаџер у управљачком систему предузећа и лидерство као манифестација менаџмента); Стратешко управљање технолошким развојем предузећа; (Нужност развоја предузећа, Формирање стратегије технолошког развоја предузећа, Трансфер технологије као инструмент раста и развоја предузећа);Планирање (Дефинисање и циљ планирања; Утврђивање циљева у процесу планирања; Утврђивање политике као елемент планског одлучивања Пословна стратегија као елемент планског одлучивања; програм као елемент планског одлучивања, план као елемент процеса управљања; Организовање; Кадрови; Утицање; Контролисање.

Практична настава
Вежбе, Семинарски рад

Литература:
  1. Ставрић Б., Кокеза Г., 2002: Управљање пословним системом – Економика предузећа и менаџмент, Издање: Технолошко-металуршки факултет, Београд
  2. Милеуснић, Н., Менаџмент предузећа, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд1998.
  3. Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr., 2002: Менаџмент, Издање: Желинд, Београд;
  4. Адижес Исак: Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад, 1994.
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти