Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Транспорт на површинским коповима

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Транспорт на површинским коповима
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић, доц. др Мирјана Банковић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатације
Циљ предмета:
Изучавање појединачно свих видова транспорта који се користе за транспорт растреситих минералних сировина на површинским коповима.
Исход предмета:
Практична примена метода и процедура за избор и димензионисање система транспорта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште о транспорту на површинским коповима. Транспортери са траком - Услови примене, класификација и типови транспортера. Конструкциони делови транспортера. Димензионисање транспортера. Аутоматизација и контрола рада транспортера. Камионски транспорт - Опште о камионском транспорту. Типови камиона и њихове техничко-експлоатационе карактеристике. Путеви на површинским коповима. Димензионисање камионског транспорта. Управљање камионским транспортом на површинским коповима. Хидраулички транспорт - Опште о хидрауличком транспорту. Карактеристике хидромешавина. Пумпе и уређаји за хидротранспорт. Прорачун система за хидраулички транспорт. Управљање системима хидротранспорта. Железнички транспорт - Опште о транспорту локомотивама. Рудничке пруге. Типови локомотива и вагона. Прорачун транспортног капацитета. Управљање железничким транспортом.

Практична настава
Практичним вежбама студент ће свладати димензионисање транспортних средстава коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Xерас.

Литература:
  1. Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004
  2. Божо Колоња и Динко Кнежевић, Транспорт у припреми минералних сировина, РГФ, Београд, 2000
  3. Д. Кнежевић, Б. Колоња и Р. Станковић, Хидраулички транспорт минералних сировина, РГФ, Београд, 1996
  4. Ранко Боровић, Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд, 1997
  5. Упутства за зад – Талпац, Xерас
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти