Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рекултивација површинских копова и одлагалишта

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалишта
Предавачи:
др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање практичних и теоријских знања у области рекултивације и ремедијације површинских копова и одлагалишта.
Исход предмета:
Предмет омогућава студентима разумевање садржаја рекултивације површинских копова и улоге рекултивације, развоју и управљању пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студента се очекује да стекну довољно разумевање методологије,законских захтева, избора технологије у области рекултивације површинских копова. Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи рекултивације; Утицај површинске експлоатације на животну средину; Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији; Формирање површине одлагалишта; Технологија експлоатације плодног слоја откривке; Експлоатација потенцијално плодног материјала; Избор технологије рекултивације; Динамика површинске експлоатације лежишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона; Хидроодлагалишта; Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки систем

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта. Поступци избора технологије рекултивације. Израда пројекта рекултивације на примеру рудника са површинском експлоатацијом.

Литература:
  1. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београ
  3. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд
  4. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  5. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти