Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројекат

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Пројекат
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да развије способност и потребно знање студента да самостално креира план и методу решавања специфичних проблема у рударству.
Исход предмета:
Студент треба да буде способан да самостално дефинише и решава одређени проблем, анализира резултате анализе и креира технички извештај пројекта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање студената са интегралним процедурама и методама анализе, моделовања и примене развијених модела на реалним рударским проблемима из праксе. Презентација и анализа резултата инжењерске анализе са дефинисањем закључака и предлога стручних решења.

Практична настава
Коришћење одговарајућих софтверских алата у зависнисти од конкретног проблема.

Литература:
  1. Стручна литература из одговарајућег предмета, уже стручне области.
Метода извођења наставе:
Консултације и самостални рад студената
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти