Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минирање на површинским коповима

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Минирање на површинским коповима
Предавачи:
проф. др Лазар Кричак, др Миланка Неговановић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Истражно и експлоатационо бушење
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање o методама минирања које се примењују у експлоатацији чврстих минералних сировина на површинским коповима
Исход предмета:
У току овог курса студенти ће се ближе упознати са експлозивима и средствима за иницирање, основним методама минирања, поступцима израчунавања основних параметара бушења и минирања при експлоатацији чврстих минералних сировина на површинским коповима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводни део, Физичко-механичке и техничке карактеристике стена. Бушење минских бушотина. Историјски развој експлозивних материја и експлозива. Класификација експлозивних процеса, експлозивних материја и експлозива. Физичко – хемијске карактеристике и минерско – техничке карактеристике експлозива. Средства за иницирање, класификација и основне карактеристике. Механизам експлозије, хидродинамичка теорија детонације, механизам дејства експлозије на околну средину. Процес дробљења стенске масе. Технологија минирања на површинским коповима. Примарно минирање, параметри минирања, специфична потрошња експлозива, геометрија етажног минирања, конструкција минског пуњења, шеме иницирања, прорачун оптималног успорења, шеме иницирања. Секундарно минирање, уситњавање негабарита. Заштита околине при минирању, заштита од потреса, сеизмичко дејство експлозије, врсте сеизмичких таласа, заштита од разлетања комада одминираног материјала, заштита од ваздушних удара и отровних гасова при минирању. Ободно миниирање, дозвољене брзине осциловања објеката у стенској маси, ширина и заштитне зоне, минирање у заштитној зони, контурно минирање, линијско бушење, пресплитинг техника, глатко минирање, пригушено минирање. Минирање код одсецања камених блокова. Припремни радови код минирања. Контрола бушотина и припрема за пуњење. Пуњење и зачепљење. Поступак након иницирања. Ликвидирање неексплодираних мина. Поступак обавештавања минирања. Ускладиштење експлозива и експлозивних материја. Транспорт експлозива и експлозивних средстава. Уништавање експлозива и експлозивних средстава. Технички пројекат минирања. Документација минирања.

Практична настава
Испитивање карактеристика експлозива и средстава за иницирање - лабораторијске вежбе. Комплексан прорачун параметара бушења и минирања – рачунске вежбе. Практичне вежбе припреме ударне патроне, пуњења минских бушотина експлозивом и њихово повезивање – теренске вежбе.

Литература:
  1. Кричак Л. (2005): Сеизмика минирања. Рударско–геолошки факултет, Београд.
  2. Пуртић Н. (1991): Бушење и минирање. Рударско–геолошки факултет, Београд.
  3. Савић М. (2000): Минирање на површинским коповима. Институт за бакар, Бор.
  4. Риђешић И., Кричак Л. (2009): Обрада метала енергијом експлозије. Рударско–геолошки факултет, Београд.
  5. Berta G. (1990): Explosives: An engineering tool. Italesplosivi, Milano, Italy.
  6. ISEE (2000): Blasters’ Handbook -17th edition, ISEE, Ohio, USA.
  7. Dowding C.H. (2000): Construction Vibrations, Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA.
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе уз подршку рачунарских презентација и видео приказа најновијих техника и технологија из области минирања на површинским коповима. Практична настава (вежбе) подразумева практичне вежбе у лабораторији и на полигону и израду и одбрану елабората који садржи решене задатке са вежби.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти