Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из производње и транспорта нафте и гаса

Предавачи:
проф. др Душан Даниловић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: Завршене основне академске студије
Циљ предмета:
Циљ курса је проширивање стечених сазнања из механичких метода експлоатације и транспорта нафте и гаса. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Студенти ће се упознати са методом диклајн анализе и могућностима њене примене. Такође, упознаће се са свим детаљима пројектовања система за транспорт парафинских нафти, укључујући и одређивање граничних услова протока.
Исход предмета:
Након завршетка курса студенти су у потпуности оспособљени за: самостално пројектовање и оптимизацију рада механичких метода за производњу нафте и гаса; анализу рада буштина применом диклајн анализе и пројектовање система за транспорт парафинских нафти.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Оптимизација рада гаслифта. Оптимална количина гаса за утискивање. Оптимална количина гаса која се утискује за сваку бушотину. Оптимални минимални градијент притиска. Отималан пречник гаслифт вентила. Оптимална производња дубинске пумпе на клипним шипкама. Усклађивање карактеристике утока флуида у бушотину са производњом. Анализа услова протока парафинских нафти. Гранични услови протока. Транспорт високо парафинских нафти. Неизотермни проток. Димезионисање система за транспорт парафинских нафти. Димензионисање система грејања (тачкастог и континуалног). Димензионисање система за утискивање адитива.

Практична настава
Нумеричко одређивање оптималне количине гаса за утискивање. Одређивање оптималне количине гаса која се утискује за сваку бушотину. Одређивање оптималног минималног градијента притиска. Избор отималног пречника гаслифт вентила. Одређивање оптималне производње дубинске пумпе на клипним шипкама. Усклађивање карактеристике утока флзуида у бушотину са производњом. Анализа услова протока парафинских нафти. Одређивање граничних услова протока. Транспорт високо парафинских нафти. Неизотермни проток. Димезионисање система за транспорт парафинских нафти. Димензионисање система грејања (тачкастог и континуалног). Димензионисање система за утискивање адитива.

Литература:
  1. Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт, Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, уџбеник, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стр.
  2. Душан Даниловић, Механичке методе експлоатације нафте и гаса, монографија, НИС Нови Сад, 2003, 181 стр.
  3. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, 2012.
  4. Brown,K.E., The Technology of Artificial Lift, Petroleum Publishing Co.,Tulsa, 1980.
Метода извођења наставе:
Power point презентација + интерактиван рад + практичне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит10
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -