Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање разраде нафтних лежишта

Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за моделирање динамике лежишних флуида, анализу резултата динамичких испитивања, моделирање - пројектовање разраде нафтних лежишта и техно-економске оптимизације примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, фрактурирања и обрада резервоар стена и лежишта са комплексним, природно и вештачки фрактурираним колекторима.
Исход предмета:
Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања динамике лежишних флуида, анализе резултата динамичких испитивања, моделирање примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, лежишта са комплексним, природно и вештачки фрактурираним и вишеслојним колекторима, обраде и фрактурирања резервоар стена и техно-економску оптимизацију разраде нафтних лежишта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Решавање проблема из области моделирања динамике лежишних флуида, анализе резултата динамичких испитивања, моделирање примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, фрактурирање и обрада резервоар стена, лежишта са комплексним, природно и вештачки фрактурираним и вишеслојним колекторима и техно-економску оптимизацију разраде нафтних лежишта.

Практична настава
Практична настава: Aнализе и рачунске вежбе

Литература:
  1. Владимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта
  2. Основе разраде фрактурираних лежишта, Т.Д.Ван Голф-Рацхт, Нови Сад 1988.год.
  3. З. Хаинеман: Симулација угљоводоничних лежишта, Будимпешта
  4. F. J. Fayers: Enhanced oil recovery
  5. H. C. Slider: Worldwide practical petroleum reservoir engineering methods
Метода извођења наставе:
Предавања, рачунске вежбе, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -