Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе повећања искоришћења нафтних лежишта

Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић, Лола Томић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: завршене основне студије
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са савременим концептом примене метода повећања степена искоришћења нафтних лежишта-"ЕОР" метода (термичке, хемијске и методе утискивања гасова у условима мешања и немешања). Кроз проучавање бројних практичних примера студенти се оспособљавају да схвате принципе и значај примене метода повећања искоришћења нафтних лежишта што ће им омогућити решавање проблема управљања "ЕОР" пројектима у пракси.
Исход предмета:
По завршетку курса студент може да анализира и дефинише: критеријуме примене "ЕОР" метода (термичке, хемијске и методе утискивања гасова у условима мешања и немешања) и избор лежишта кандидата, потребне параметре за примену поједине "ЕОР" методе, повећање степена искоришћења нафтног лежишта применом појединих "ЕОР" метода и процес управљања одређеним "ЕОР" пројектом.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Класификација и примена метода повећања искоришћења нафтних лежишта у свету. Критеријуми примене "ЕОР" метода и избор лежишта кандидата. Термичке мотоде-континуално и циклично утискивање паре. Прорачун параметара пројектовања методе утискивања паре. Унутарслојно сагоревање. Дефинисање параметара процеса унутарслојног сагоревања. Хемијске методе-утискивање полимера, алкалија, полимера и мицеларних раствора. Утискивање гасова у условима мешања и немешања. Утискивање угљендиоксида. Прорачун параметара пројектовања методе утискивања угљендиоксида. Утискивање течног нафтног гаса. Утискивање обогаћеног гаса. Утискивање сувог гаса. Управљање "ЕОР" пројектом.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера и мултимедијална презентација семинарских радова са примерима из праксе.

Литература:
  1. Aurel Carcoana, Applied enhanced oil recovery, Prentice Hall, 1992, ISBN 0-13-044172-0
  2. Don W. Green, G. Paul Willhite, Enhanced Oil Recovery, SPE, Richardson, Texas, 1998
  3. Mark Klins, Carbon dioxide flooding-Basic Mechanisms and Project Design,IHRDC, Boston, 1984.
  4. Larry W. Lake, Russell Johns, Bill Rossen and Gary Pope, Fundamentals of Enhanced Oil Recovery, 2014, SPE, ISBN: 978-1-61399-328-6
  5. Editors: James Sheng, Enhanced Oil Recovery -Field Case Studies
  6. Gulf Professional Publishing 2013, eISBN: 9780123865465
Метода извођења наставе:
Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Колоквијуми15
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -