Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Завршни рад (НИГ)

Предавачи:
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезни
Услов: Положени сви испити предвиђени програмом основних академских студија
Циљ предмета:
Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на основним академским студијама. Активно коришћење стеченог знања. Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.
Исход предмета:
Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на основним академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.
Садржај предмета:

Општи садржаји
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.
Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.
По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.

Литература:
Метода извођења наставе:
Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда завршног рада. Презентација завршног рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Израда завршног рада70
Презентација и одбрана завршног рада 30

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -