Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Разрада нафтних и гасних лежишта 2

Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић, Лола Томић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања из: области режима искоришћења нафтних и гасних лежишта, класификације и категоризације резерви и ресурса нафте и гаса, метода за процену геолошких резерви нафте и гаса, метода за процену придобивих резерви нафте и гаса, нумеричке симулације нафтних и гасних лежишта.
Исход предмета:
Оспособљеност студената да решавају проблеме из области режима искоришћења нафтних и гасних лежишта, метода за процену геолошких резерви нафте и гаса, метода за процену придобивих резерви нафте и гаса, нумеричке симулације нафтних и гасних лежишта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Режими искоришћења нафтних и гасних лежишта (експанизиони, режим раствореног гаса,режим гасне капе, водонапорни режим, гравитациони, режим експанзије гаса, комбиновани режими). Класификације и категоризације резерви и ресурса нафте и гаса у свету и код нас. Методе за процену геолошких резерви нафте и гаса - запреминска и метода материјалног баланса. Методе за процену придобивих резерви нафте и гаса-аналитичке методе, методе анализе тренда производње. Нумеричка симулација нафтних и гасних лежишта.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера из наведених области.

Литература:
  1. Tarek Ahmed, Paul Mc Kinney, Advanced reservoir engineering, Gulf Professional Publishing, 2005, ISBN0-7506-7733-3
  2. ЈЈосип Сечен, "Разрада лежишта угљиководика", Загреб 2006. година
  3. Tarek Ahmed, Reservoir engineering handbook , Gulf Professional Publishing, 2000, ISBN 0-88415-770-9
  4. L.P. Dake, превод Љ.Парађанин, Fundamentals of Reservoir Engineering, Специјална поглавља разраде нафтних лежишта,Нафтагас, Нови Сад, 1984
  5. John Fanchi, Principles of applied reservoir simulation, Gulf Professional Publishing 2001, Оxford 2001, Elsevier, Oxford
Метода извођења наставе:
Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -