Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физика лежишта флуида

Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић, Лола Томић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима и теоријама физике лежишта. Карактеристике резервоар стена, лабораторијски поступци одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта. Процеси на контакту фаза (међуфазне интеракције). Анализа вишефазног протока флуида кроз колектор стене. Физичке карактеристике лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим термобарским условима. Аналитички и лабораторијски поступци одређивања карактеристика лежишних флуида.
Исход предмета:
Оспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, кретања лежишних флуида и физике флуида у лежишним условима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Континуирано учење са провером знања.

Практична настава
Практична настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Литература:
  1. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.
  2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", Својства лежишних флуида...
  3. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986
  4. Pirson S. J. Rezervoar inženjering, Njujork
  5. "Физика нефтјаного и газавого пласта", Ш.К. Гиматудинов
Метода извођења наставе:
Предавања, рачунске вежбе, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -