Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Разрада нафтних и гасних лежишта 1

Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић, Лола Томић
Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Инжењерство нафте и гаса(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних знања из области разраде нафтних и гасних лежишта. Карактеризација нафтних и гасних лежишта-петрофизичке особине колектора и особине лежишних флуида. Динамика протока лежишних флуида кроз порну средину. Динамичка испитивања нафтних и гасних бушотина.
Исход предмета:
Оспособљеност за решавање проблема из области лежишне карактеризације, динамике протока лежишних флуида кроз порну средину и динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Петрофизичке особине колектор стене-порозност, пропусност, засићење флуидима, компресибилитет, површински и међуфазни напон, квашљивост, капиларни притисак, релативна пропусност. Особине лежишних флуида-фазни дијаграми, класификација лежишних флуида, физичке особине нафте и гаса, особине лежишне воде, ПВТ анализа. Законитости кретања лежишних флуида кроз порну средину. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера из наведених области.

Литература:
  1. Djebbar Tiab, Erle C. Donaldson, Petrophysic,s Elsevier, 2004, Oxford, UK ISBN: 0-7506-771 1-2
  2. Emil Burcik,Properties of petroleum reservoir fluids, Boston ,1979,ISBN 0-924634-00-9
  3. J. S. Archer and C. G. Wall, Petroleum engineering principles and practice,Graham and Trotman Ltd., Kluwer Academic Publishers Group,1986, e-ISBN-13: 978-94-010-9601-0
  4. William C. Lyons, Joseph Zaba, Standard handbook of petroleum and natural gas engineering, Vol 2,Gulf Publishing Co., 1996, ISBN: 0884156435
  5. Ј. Sečen: Razrada ležišta ugljikovodika, Zagreb, 2006.
Метода извођења наставе:
Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -