ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање ризиком

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Управљање ризиком
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са савременим методама управљања ризиком и процесом доношења одлука у савременом производно-пословном окружењу
Исход предмета:
Студент поседује знања о процесу идентификације, анализе и управљања ризицима и неизвесностима у индустријским процесима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод у принципе управљања ризицима и доношење одлука у индустријској пракси. 2. Стратегије управљања ризиком 3. Класификације ризика. 4. Процедуре управљања ризиком (оцена и процена ризика,третирање, надзор и ревизија) 5. Екстерни ризици у минерално сировинском комплексу I (економски, тржишни, берзански) 6. Екстерни ризици у минерално сировинском комплексу II (регулативни, експропријациони, регионални, геополитички) 7. Ризици и неизвесности повезани са одвијањем технолошких процеса у индустрији 8. Ризици повезани са сигурношћу и заштитом на раду. Људски фактор 9. Ризици повезани са просторним, еколошким и урбаним условима и ограничењима. 10. Управљање ризиком у законској регулативи Републике Србије 11. Прописи у пракси других земаља. Законска регулатива ЕУ 12. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - FMEA анализа (анализа начина и ефеката отказа) 13. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - FTA анализа (анализа стабла неисправности) 14. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - HAZOP 15. Подршка доношењу одлука

Практична настава
1. Пример: Идентификација и анализа ризика у површинској експлоатацији (2 термина) 2. Пример: Идентификација и анализа ризика у подземној експлоатацији (2 термина) 3. Пример: Идентификација и анализа ризика у припреми минералних сировина (2 термина) 4. Вежбe: Законска регулатива (3 термина) 5. FMEA анализа - практични задаци (2 термина) 6. FTA анализа - практични задаци (2 термина) 7. HAZOP анализа - практични задаци (2 термина)

Литература:
  1. Stranks, J.: Management Systems for Safety, London, Pitman Publishing, 1994
  2. Glendon, I., McKenna, E. F.: Human Safety and Risk Management, London, Chapman & Hall, 1995
  3. Overview of Best Practice Environmental Management in Mining, Environment Australia, 2002
  4. Joy, J., Minerals industry Risk Management Model, University of Queensland, 1997.
  5. Bell J, Holroyd, Review of human reliability assessment methods, 2009
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти