Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање дисперзије загађења животне средине

Предавачи:
проф. др Никола Лилић, дипл. инж. Урош Пантелић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Рударска мерења (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о природи и сврси моделирања дисперзије загађења животне средине, типологији еколошких модела, дефинисању основних концепата, упознавањe са основним корацима у пројектовању и развоју модела, калибрацији, верификацији и валидацији модела, анализи осетљивости, карактеристикама, архитектури и функционисању одабраних еколошких модела.
Исход предмета:
Предмет омогућава студентима разумевање физичких принципа дисперзије полутаната у ваздуху. Током курса од студената се очекује да стекну довољно знања за избор и примену најприкладнијег модела за предикцију загађења ваздуха. Курс омогућава студентима познавање основа акустике. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за избор и примену најприкладнијег стандарда и модела за мапирање и предикцију буке. Предмет омогућава упознавање са моделима процене загађења подземних вода.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој, оцена и примена модела у заштити животне средине: Зашто су модели важни? Циклус процеса моделирања. Развој модела. Евалуација модела. Примена модела. Мапирање буке: Аквизиција и обрада улазних података. Избор стандарда и модела за мапирање буке. Израда мапа буке. Моделирање квалитета ваздуха: Настајање (подизање) перјанице. Принципи вертикалног кретања, Брзина промене (lapse rate), Висина мешања, Стабилност атмосфере, Класификација стабилности. Инверзија. Стабилност и понашање перјанице, Основни концептуални модел квалитета ваздуха, Модел кутије, Гаусов модел. Модел AERMOD. Мапирање буке. Аквизиција и обрада улазних података. Избор стандарда и модела за мапирање буке. Израда мапа буке. Моделирање квалитета подземних вода

Практична настава
Припрема графичких подлога за моделирање (картографија, дигитални модел терена и сл.). Примена модела Sound Plan за мапирање буке. Примена модела AERMOD за моделирање дисперзије загађења ваздуха.

Литература:
  1. US EPA (2009) Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models.
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  3. Turner B., Schulze R. (2008) Practical Guide to Atmospheric Dispersion Modeling.
  4. US EPA, AERMOD: Description of model formulation, EPA-454/R-03-004, 2004.
  5. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ИСБН 86-7352-105-X.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -