Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геоинформационе технологије

Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис
Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Рударска мерења (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: Информатика 1
Циљ предмета:
Упознавање са основним ГИС концептима, овладавање техникама креирања, ажурирања, претраживања и администрације просторних база података, као и картографског приказивања просторних података
Исход предмета:
Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу географских информационих система владају основама географских информационих система као и техникама креирања просторних база податка и едитовања геореференцираних просторних података
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају преглед типова ГИС-а, области примене, расположиве софтверске алате и стандарде. Потом се приступа изучавању појма базе података и основних карактеристика система за управљање базама података, као и пројектовање релационе шеме и физичке организације базе података користећи CASE алате за моделирање софтвера. Следе основне карактеристике језика SQL, након чега се изучавају технике управљања просторним подацима, прављење упита над ГИС базама, креирање извештаја и представљање података коришћењем мапа и цртежа. Курс ће обухватити и могућности интегрисања и размене података са другим софтверским пакетима (нпр.ACAD), различите врсте конверзија, прикупљање података, GPS.

Практична настава
У оквиру вежби које се изводе у рачунарској учионици, студенти ће се оспособити за коришћење ГИС алата, односно развојног окружења, кроз примере, радећи самостално на рачунару. Вежбе су интегрисане са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају на Мудл решења задатака рађених на вежбама. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:
  1. Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnes Voisard, Spatial Databases WITH APPLICATION TO GIS, Morgan Kaufmann Publishers, 2002
  2. Tutorials in GIS, http://www.gislounge.com/tutorials-in-gis/
  3. Esri training (free cources), http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&cannedsearch=2
  4. Open Geospatial Consortium (OGS), http://www.opengeospatial.org
  5. Michele Campagna., Gis For Sustainable Development,Taylor & Francis Group, LLC, 2006
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -