ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Акустика и заштита од буке

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Акустика и заштита од буке
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Овладавање појмовима, величинама и законима акустике. Стицање знања о: утицају буке на човека; стандардима допуштеног нивоа буке; коришћењу технике за мерење, мониторингу и заштити од буке.
Исход предмета:
Оспособљавање студената зa предузимање мера заштите у радним окружењима у којима се бука јавља.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Таласи у еластичним срединама. Трансферзални таласи. Лонгитудинални таласи. Енергија таласa. Брзине простирања таласа. Талас на граници две средине. Основне карактеристике акустичког таласа. Енергија коју преноси акустички талас. Закон Вебера-Фeхнера и дијаграм слуха. Акустички спектар. Доплеров ефекат у акустици. Интензитет звука, тон и боја. Праг чујности. Граница бола. Бинaурални ефекат. Утицај буке на човека. Извори буке. Ниво буке и прорачун нивоа буке. Ширење буке у отвореном и затвореном простору. Инструменти за мерење и анализу буке. Мониторинг буке у радној средини. Прописи о допуштеном нивоу буке у радној средини. Методе сузбијања и заштита од буке. Апсорпција звука. Апсорбери звука.

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

Литература:
  1. Everest F. A. 2001 The master handbook of acoustics (McGraw-Hill)
  2. Н. Лилић, А. Цвијетић 2005 Бука и вибрације у рударству (Београд: Рударско-геолошки факултет)
  3. Миомир Мијић 2001 Акустика у архитектури (Београд: Наука)
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти