Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геофизике Б

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -OAS)
Подземна градња (VII семестар -OAS)
Хидрогеологија (V семестар -OAS)
Хидрогеологија (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геофизике Б
Предавачи:
доц. др Дејан Вучковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Математика 1, Физика 1
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање теоријских и практичних аспеката геофизичких метода истраживања које се најчешће примењују код решавања хидрогеолошких и геотехничких проблема, као што су електрометријска, електромагнетометријска, сеизмометријска метода, али и ређе примењиваних метода као што су гравиметријска, морфометријска и магнетометријска методе истраживања. Такође, укључено је и разматрање примене геофизичких метода у површинском и потповршинском виду, које се готово редовно примењују у хидрогеолошкој и геотехничкој пракси.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама у којима је присутна геофизика, као и примену резултата геофизичких поступака у различитим облстима истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам примењене геофизике, подела геофизичких метода истраживања, електрометријска метода истраживања (поступак специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала), електромагнетометријска метода (георадар), сеизмометријска метода истраживања (поступци директних таласа, рефрактованих и рефлектованих таласа), технике сондирања, трасирања, профилисања и картирања. 2Д оријентисане технике укрштеним прозрачивањем (крос-хол). Морфометријска метода (филтрирање, разлагање спектралних компоненти).

Практична настава
Рчунарска обрада и моделовање података геофизичких истраживања. Поступци аналитичке и нумеричке обраде база података, 1Д и 2Д моделовање.

Литература:
  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Нови Сад.
Метода извођења наставе:
Теоријска настава уз рачунарске презентације принципа геофизичких метода и примера теренских геофизичких истраживања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти