Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геофизичког каротажа

Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић, дипл. инж. Бранислав Сретковић
Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Економска геологија (VIII семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Хидрогеологија(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање основних поставки геофизичког каротажа и поступака, који се примњују при каротажним истраживањима. Циљ је да се студент обучи како се изводе геофизичка каротажна мерења и како се резултати мерења примењују у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама, које се баве геофизичким каротажом, као и примену резултата геофизичких каротажних испитивања у различитим облстима истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне поставке геофизичког каротажа. Типови бушотина у којма се примењује каротаж и утицај исплаке на резултате мерења. Принципи рада, конструкције сонди и извођење мерења. Каротаж сопственог потенцијала. Конвенционални електрични каротаж. Латерални каротаж. Микрокаротаж. Индуктивни каротаж. Каротаж природне радиоактивности. Каротаж густине. Неутронски каротаж. Акустични каротаж. Термокаротаж. Дипметар. Калипер и инклинометар. Примена геофизичког каротажа и комбинације сонди код различитих врста истраживања. Примери примене.

Практична настава
Конструкција дијаграма геофизичког каротажа на основу познатих својстава формација. Базична квалитативна и квантитативна интерпретација дијаграма геофизичког каротажа. Анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе. Рачунски задаци.

Литература:
  1. J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Слимак Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Стефановић Д., Мартиновић С., Станић С., 1996: Основе геофизике I. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  4. Рапсолд Х.,1993: Геофизички каротаж у хидрогеолошким истраживањима. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  5. Манчић Г. и др., 2002: Геофизички каротаж-основни физички принципи. НИС-Нафтагас, Нови Сад.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -