ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Експлоатација нафте и гаса

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Експлоатација нафте и гаса
Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Уписана трећа година основних студија
Циљ предмета:
Упознавање и едукација студената студијског програма Инжењерство заштите на раду и заштите животне средине са основним аспектима, карактеристикама и компонентама интегралног процеса експлоатације нафте и гаса, а то су: израда нафтних и гасних бушотина, разрада лежишта нафте и гаса, производња нафте и гаса, припрема нафте и гаса, транспорт нафте и гаса и њихова дистрибуција.
Исход предмета:
Познавање технологије експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, односно свих делова процеса експлоатације нафте и гаса. Оспособљавање студената за познавање и разумевање технологија израде бушотина на нафту и гас, технологије разраде лежишта нафте и гаса са различитим енергетским режимима, карактеристика производног система за експлоатацију нафте и гаса, технологија и метода процеса производње нафте и гаса, стимулативних метода за повећање продуктивности нафтних и гасних бушотина, технологија сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода и технологија цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и транспорта и дистрибуције са поља до рафинерија, односно потрошача.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Основне карактеристике процеса израде нафтних и гасних бушотина, подела бушотина, карактеристике различитих типова бушаћих постројења и бушотина. Основне карактеристике и елементи лежишта нафте и гаса, нафтних и гасних поља, особине колектор стена и флуида. Типови енергетских режима и степен искоришћења лежишта нафте и гаса. Методе одређивања резерви нафте и гаса. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Математичко моделирање разраде нафтних и гасних лежишта. Карактеристике прозводног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинисање производних могућности нафтних и гасних бушотина преко карактеристика утока.Систем анализа рада еруптивних бушотина. Опремање нафтних и гасних бушотина. Механичке методе експлоатације нафте и гаса.Изучавање примене стимулативних метода у нафтним и гасним бушотинама. Теоретске основе и технолошке карактеристике процеса који се одвијају у припреми нафте, гаса и лежишних вода. Карактеристике система сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Проучавање технологије цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и са поља до рафинерија, односно потрошача.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
Литература:
Технологија бушења са пројектовањем ,Ренато Бизјак, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад. 2004. Разрада лежишта угљиководика, Сечен J., Рударско-нафтно- геолошки факултет, Загреб, 2002. Fundamentals of reservoir ingineering, Dake L.P.,1978, Elsevier, N.Y,1978 Integrated petroleum reservoir management –а team approach,Satter A., Thakur, G.C, PenWell., publishing Co., Tulsa, Oc.1994 Експлоатација нафтних и гасних лежишта, Недељковић В.,Нафтагас, Нови Сад,1963 Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Даниловић Душан, Нафтагас, Нови Сад , 2003 Цевоводни транспорт нафте и гаса, Прстојевић Б.,Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997
Метода извођења наставе:
„Power point“ презентација, теоретска предавања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
20

Предиспитне обавезе Поена
10
10
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти