ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом
Предавачи:
проф. др Снежана Александровић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са опасним појавама у мрежама за напајање електричном енергијом и опасностима од напона додира. Проучавање и анализа мера заштите. Заштита од опасних дејстава електричне струје на човека.
Исход предмета:
Стечена основна стручна знања из области мрежа за напајање електричном енергијом.
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава
Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом: струјно оптерећење, земљоспој, кратак спој, пад напона, атмосферско пражњење, статички електрицитет. Начини заштите од наведених опасних појава.
Литература:
Јовић М., Скрипта – Заштита у мрежама за напајање ел. Енергијом, РГФ 2007. Литература по препоруци предавача
Метода извођења наставе:
Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти