Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање стенским масивом

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS)
Подземна градња (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Управљање стенским масивом
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Положени: Механика стена и тла или Геомеханика и Технологија подземне експлоатације
Циљ предмета:
Циљ овог курса је да интегрише знања из Геомеханике и Технологија откопавања и да студенте обучи да моделирају стенски масив и рударску конструкцију у њему. Да студенте оспособи да доносе одлуке о реалном систему на основу моделских истраживања у вези стабилности и рушивости рударских конструкција, избора и димензионисања подградних конструкција, утицаја рударских радова на површину терена итд.
Исход предмета:
Овладавање техничким прорачунима и доношењем одлука на основу резултата прорачуна
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Управљање стенским масивом и његово место и значај у рударском инжењерству, Стенски масив и његово моделирање, Класификације стенског масива, Параметри чврстоће и деформабилности стенског масива, Напонско стање стенског масива, Руптурни склоп стенског масива, Моделирање рударских конструкција, Напонско-деформацијска анализа рударских конструкција, Структурна анализа рударских конструкција, Анализа стабилности подземних рударских конструкција. Теорија кључног блока, Процена рушивости и утицаји на површину терена, Димензионисање подградних конструкција. Одређивање утицаја стенског масива на подупирућу подграду. Димензионисање висеће подграде. Ужетна сидра.
Литература:
  1. Evert Hoek. Practical rock engineering. www.rocscience.com
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
40
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти