ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање ризицима

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Управљање ризицима
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Уписана четврта година РО
Циљ предмета:
Упознавање студената модула инжењерство заштите на раду и заштите животне средине са основним појмовима везаним за ризик. Оспособљавбање слушалаца за процесе идентификације извора ризика, мерења и квантификовања утицаја ризика као последица рударских и других техничко-технолошких активности. Оспособљавбање слушалаца за процесе третирања ризика у пројектима заштите животне средине и заштите на раду.
Исход предмета:
Рударски инжењер- упознат и оспособљен за процесе квалификације, квантификације и калкулације ризицима изазваних рударском проиозводњом
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава:
 Увод, основне онфорамције о појму ризика.  Примена теорије вероватноће у пројектима заштите на раду и приојектима заштите животне средине.  Примена статистике у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Анализа осетљивости, основне поставке.  Примена анализе осетљивости у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Сценарио анализе, основне поставке.  Примена сценарио анализа у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Monte Carlo симулација.  Примена анализе Монте Царло симулација у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Анализа ризика, мере ризика.  Прикључивање ризика пројектима заштите на раду.  Прикључивање пројектима заштите животне средине.  Симулације ризика.  Идентификовање и квантификовање ризика у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине, Леополдове матрице.  Специфични аспекти анализе ризика у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.
Литература:
  1. Жижић М.,Ловрић М., Павличић Д., Методи статистичке анализе, Универзитет у Београду , 1996.
  2. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  3. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;
Метода извођења наставе:
Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
3x10=30
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти