ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)
Назив предмета: Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић, доц. др Драгана Нишић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Основни циљ изучавања овог предмета је стицање основних знања и упознавања са законским регулативама из области заштите на раду и заштити зивотне средине. Без стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање инжењера на студијском програму заштите животне средине и заштите на раду. Упознавање са новим законским регулативама из ове две области кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово веома важно подручје како заштите на раду тако и заштите животне средине.
Исход предмета:
Поред оперативних послова везаних за праксу, студенти се оспособљавају за пројектантске послове и за научно-истраживачки рад из ове области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Курс је намењена студентима Инжињерства заштите на раду и заштите животне средине. Бави се законским регулативама које дефинишу безбедност, сигурност и заштиту на раду у рударству, као и законским регулативама о заштити животне средине од рударских активности. Састоји се од уводног дела, циља и значаја заштите на раду и заштите животне средине у рударству, прегледа регулативе која дефинише безбедност на раду и регулатива које дефинишу заштиту животне средине у рударству. Закон о рударству, Закон о безбедности и здрављу на раду, Акт о процени ризика, Правилници о техничким нормативима при експлоатацији, припреми и преради минералних сировина. Закон о заштити животне средине, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину. Практична настава:
Обилазак служби за безбедност и здравље на раду појединих рударских предузећа, утврђивање поступања у изради и примени акта о процени утицаја итд.
Литература:
Метода извођења наставе:
Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
45

Предиспитне обавезе Поена
10
15
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти