ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Загађење и заштита ваздуха

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Загађење и заштита ваздуха
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у областима мерења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини
Исход предмета:
Оспособљеност за коришћење софтверских алата за процену утицаја на квалитет ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за планирање и пројектовање система за заштиту ваздуха
Садржај предмета:
Теоријска настава :
Елементи аерозагађења : Атмосфера и загађење ваздуха, Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења. Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на материјале и струцтуре, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине, Дугорочни ефекти на планету. Мерење и мониторинг аерозагађења : Узорковање ваздуха, Полутанти у ваздуху: анализа и мерење, Мониторинг аерозагађења. Основи метеорологије : Физика атмоспхере, Метеоролошке основе атмосферског загађења, Транспорт и дисперзија полутаната, Моделирање и предикција аерозагађења. Регулаторна контрола аерозагађења : Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле, Организације одговорне за контролу аерозагађења. Инжењерска контрола и управљање процесом аерозагађења : Концепти инжењерске контроле, Уређаји и системи за контролу, Конрола стационарних извора, Контрола мобилних извора.
Практична настава:Вежбе : Софтверски алати за процену утицаја на квалитет ваздуха. Методе и инструменти за мерење метеоролошких параметара. Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање и пречишћавање гасова, димова и пара. Практичан пример прорачуна система за одпрашивање ваздуха
Литература:
  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
  3. U.S. EPA Regulatory Models, AERMOD i ISC3, 1998.
  4. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  5. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  6. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
  7. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
  8. US Environmental Protection Agency (2006) Introduction to Air Pollution Toxicology.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти