ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геофизичког каротажа

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Геофизика (VI семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)
Хидрогеологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геофизичког каротажа
Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић, доц. др Драгана Ђурић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање основних поставки геофизичког каротажа и поступака, који се примњују при каротажним истраживањима. Циљ је да се студент обучи како се изводе геофизичка каротажна мерења и како се резултати мерења примењују у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом, као и примену резултата геофизичких каротажних испитивања у различитим облстима истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основне поставке геофизичког каротажа. Типови бушотина у којма се примењује каротаж и утицај исплаке на резултате мерења. Принципи рада, конструкције сонди и извођење мерења. Каротаж сопственог потенцијала. Конвенционални електрични каротаж. Латерални каротаж. Микрокаротажне сонде. Индуктивни каротаж. Каротаж природне радиоактивности. Каротаж густине. Неутронски каротаж. Акустични каротаж. Термокаротаж. Дипметар. Калипер. Примена геофизичког каротажа и комбинације сонди код различитих врста истраживања. Примери примене.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Конструкција дијаграма геофизичког каротажа на основу познатих својстава формација. Базична квалитативна и квантитативна интерпретација дијаграма геофизичког каротажа. Анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе.
Литература:
  1. J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Стефановић, Д., Мартиновић, С., Станић, С., 1996: Основе геофизике I. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  4. Рапсолд, Х.,1993: Геофизички каротаж у хидрогеолошким истраживањима. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  5. Манчић, Г., и др.,2002: Геофизички каротаж-основни физички принципи.НИС-Нафтагас, Novi Sad.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти