ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Експлозиви и системи за иницирање

Студијски програм:
Рударско инжењерство (V семестар -OAS)
Назив предмета: Експлозиви и системи за иницирање
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих експлозива, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Од свих техничких факултета само на рударском факултету студенти детаљно изучавају технологију производње и примену експлозива.
Исход предмета:
Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити минирањима у рударству и другим привредним гранама, као и специјалним минирањима, минирањима за војне потребе итд.
Садржај предмета:

Теоријска настава:
У оквиру овог курса изучава се технологија производње и примена рударских-привредних експлозива. Карактеристике експлозива зависе од компоненти које улазе у састав експлозива и њихове улоге. Експлозиви су подељени на дефлагрантне и бризантне. Од дефлагрантних експлозива обрађује се црни барут и малодимни барути. У рударству се највише користе прости и сложени бризантни експлозиви, па је технологија добијања ових експлозива детаљно обрађена. Од савремених експлозива изучавају се амонијумнитратски уљни експлозиви (AN-FO смеше и SLURRY експлозиви) и емулзиони експлозиви.
Практична настава:
Испитивање физичко-хемијских карактеристика рударских експлозива (густине, хемијске стабилности Испитивање техничко-минерских карактеристика рударских експлозива (радне способности, релативне радне способности, бризантности, брзине детонације, осетљивости на удар, преноса детонације, сигурности метанских експлозива на метан и угљену прашину)., времена изнојавања, осетљивости на иницирање, температуре паљења, температуре и топлоте експлозије, водоотпорности). Испитивање средстава за паљење експлозива (бризантности, радне способности и сигурности рударске каписле, отпора и осетљивости према топлоти електричних детонатора, паљивости и горивости спорогорећег штапина, квалитета детонирајућег штапина). Експериментални рад са експлозивима на школском руднику на Авали.
Литература:
  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.
  4. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ Београд.
  5. Gustafsson R., 1973: Swedish blasting tehnigue, Getheburg.
  6. Avdev F.A., Baron I.L., 1977: Proizvodstvo massovnih vzrivov, Nedra, Moskva.
Метода извођења наставе:
Предавања + вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
45

Предиспитне обавезе Поена
10
15
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти