ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија подземне експлоатације

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)
Рударско инжењерство (V семестар -OAS)
Назив предмета: Технологија подземне експлоатације
Предавачи:
проф. др Славко Торбица
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.
Циљ предмета:
Циљ овог курса је да студенте упозна са основама метода и технологија подземне експлоатације лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Распознавање метода откопавања у документацији и на терену.
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Увод. Техноекономски показатељи метода подземног откопавања, Управљање стенским масивом, Отварање, Класификација и избор метода откопавања, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања, Методе блоковског зарушавања, Методе откопавања са засипавањем, Методе откопавања са магационирањем руде, ВЦР метода откопавања, Подземно откопавање лежишта угља, Коморно-стубно откопавање лежишта угља, Широкочелно откопавање лежишта угља, Подземно откопавање украсног камена.
Литература:
  1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.
  2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.
  3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна средина, подземни притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.
  4. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти