ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Нумеричка анализа

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS)
Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Нумеричка анализа
Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Одслушана Математика I и Математика II
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са неким модерним методама из теорије диференцијалних једначина и нумеричких метода. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.
Исход предмета:
Студент ће овладати знањем из Нумеричке анализе, што ће му бити од користи у инжењерској пракси
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава:
Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине са константним коефицијентима. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Системи обичних диференцијалних једначина. Парцијалне диференцијалне једначине, типови и решавање појединих једначина. Основне нумеричке методе. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.
Литература:
  1. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York etc, 2nd. ed., 1966.
  2. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
  3. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  4. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду, 2003.
  5. И. Обрадовић, Збирка задатака из Математике II, РГФ, Универзитет у Београду, 1998.
Метода извођења наставе:
Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
30
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти