Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Информатика II

Предавачи:
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Услов: Информатика I
Циљ предмета:
Упознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској пракси
Исход предмета:
Студенти ће овладати програмским пакетима MATLAB и AutoCAD и могућнос тима њихове примене у решавању инжењерских проблема
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
У првом делу курс се бави радом са пакетом MATLAB, а у другом, нешто обимнијем, радом са AutoCAD пакетом. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система, а на вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке.
MATLAB је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама.
AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено, између осталог: сналажење у радном окружењу AutoCAD-а, цртање и обрада цртежа, контролисање штампања цртежа, овладавање 3D моделовањем и растеризацијом, прилагођавање AutoCAD-а, повезивање цртежа са базама података и прорачунским табелама.
На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.
Литература:
  1. George Omura, AutoCAD 2005 i AutoCAD LT 2005, Mikroknjiga
  2. Anima, AutoCAD interaktivni multimedijalni kurs
  3. www.autodesk.com
  4. www.fbe.unsw.edu.au/Learning/AutoCAD
  5. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7 sa primerima, prevod M.Šućur, A.Kartalovski, Mikro knjiga, 2005
  6. http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/, http://www.mathworks.com/
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20
Додатни услови оцењивања: