ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Електротехника у рударству

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS)
Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Електротехника у рударству
Предавачи:
проф. др Снежана Александровић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних стручних знања из области електротехнике и мерне технике. Упознавање са принципима рада електричних машина и апарата који се примењују у рударству.
Исход предмета:
Стечена основна стручна знања из области електротехнике и мерне технике.
Садржај предмета:

Теоријска настава: Основи електростатике и електрокинетике. Решавње сложених кола једносмерне струје. Основе електромагнетизма. Решавање кола наизменичне струје. Основи мерне технике. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Мерење основних електричних величина. Напајање рударских постројења електричном енергијом. Дијагностиковање кварова на електричним кабловима.
Пракрична настава: Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)
Литература:
  1. Јовић М.: Електрична мерења у рударству и геофизици
  2. Додатна литература по препоруци предавача
Метода извођења наставе:
Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.
Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40
40

Предиспитне обавезе Поена
20
(40)
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти