ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Информатика I

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Информатика I
Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, Маја Ристић, Милош Манић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, UML језик за моделирање, модели података и посебно релациони модел и језик SQL. На крају курса се обрађује специјалистички софтвер који се користи у у решавању инжењерских проблема, што обухвата презентације и упознавање више алата: Matlab, Autocad, ArcGIS, потом алати за моделирање лежишта, оптимизацију копова, заштиту животне средине, транспорт, нафтну индустрију.
Практична настава:
Кроз вежбања студенти се обучавају за коришћење студенских сервиса, рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, као и за коришћење језика UML, SQL и HTML.
Литература:
  1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.
  2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.
  3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.
  4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp
  5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html
  6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.
  7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20
Додатни услови оцењивања:

Како стећи 100 поена из Информатике I или како добити оцену 10?
активност у току предавања 10
Редовно похађати предавања и пажљиво слушати излагања професора, што ће се проверавати повременим ненајавњеним писменим или електронским тестовима. Тачни одговори на поставњена питања доносе поене.
практична настава 10
Редовно похађати вежбе и активно учествовати у изради задатака на рачунару. Поене добијају студенти који ураде задату вежбу. Само присуство, без урађених вежби не доноси поене.
тестови и домаћи задаци 2x15
Први тест обухвата градиво из MS Word и MS Excel-а. Студенти се деле у више група и добијају 5 задатака да ураде на рачунару, од којих сваки носи по 3 поена. Други тест представља одбрану домаћег задатка којим студенти демонстрирају како су савладали језик HTML кроз израду личне веб презентације.
Семинарски 20
Семинарски рад се ради из области база података, сваки студент добије различиту шему на основу које треба да уради пројекат у алату MS Access и да усмено одбрани урађено решење.
усмени испит 30
Да би стекао право да полаже усмени део испита студент мора да сакупи бар 35 од укупно 70 поена предиспитних активности. На усменом испиту студент одговара 3 питања и да би положио усмени део испита мора да освоји бар 10 од 30 поена.

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти