ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава: проспекција, истраживање ЛМС и рудничка геологија

Студијски програм:
Економска геологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Теренска настава: проспекција, истраживање ЛМС и рудничка геологија
Предавачи:
проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Теренска настава је неизоставан и веома значајан део наставе на департману за Економску геологију. Од нарочитог значаја је теренска настава која се крајем школске године обавља по рудницима и лежиштима. Циљ стручне праксе је практична обука за рад на терену, као и допуна теоретског знања стицаног током предавања и вежби.
Исход предмета:
Очекивани исходи су оспособљавање студената за самостални рад на терену, као и комплексно сагледавање стручних проблема (теоретске основе, кабинетски и теренски рад).
Садржај предмета:
Теоријска наставаПрактична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Извођење теренске наставе састоји се од теоретског увода у проблематику (1 час дневно) и самосталног рада на терену под надзором наставника и сарадника (3 часа дневно). Полази се од упознавања студената са конкретним лежиштима на којима се одвија стручна пракса, као и општим геолошким и металогенетским карактеристикама ширег подручја. Од метода примењиваће се теренски методи извођења геолошких радова као што су картирање и документовање рудних изданака и лежишта, узимање и прелиминарна обрада узорака, као и самостални рад на терену и кабинету, то јест израда елабората теренске наставе. По потреби ће се радити и у одговарајућим лабораторијама. Након обављене теренске наставе студенти су обавезни да овере дневник теренске наставе и урађени елаборат.
Литература:
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
30

Предиспитне обавезе Поена
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти