Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска и/или лабораторијска активност I

Студијски програм:
Геофизика (III семестар -DOS)
Назив предмета: Теренска и/или лабораторијска активност I
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате теренских и лабораторијских истраживања, на којима се заснива докторска дисертација.
Исход предмета:
Исход је савладавање различитих фаза експерименталног рада у оквиру теренских и лабораторијских истраживања, од планирања до презентације резултата.
Садржај предмета:
Планирање оптималних експерименталних теренских и лабораторијских истраживања у геофизици. Потребни предуслови за извођење експеримената. Проучавање литературе везане за експерименте сличног типа. Динамика истраживања. Планирање буџета за експериментално истраживање. Процена резултата.
Литература:
  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе.
  2. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
70
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти