Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјалне области физике

Студијски програм:
Геофизика (II семестар -DOS)
Назив предмета: Специјалне области физике
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања из специфичних области физике, неопходних за разумевање сложених геофизичких проблема.
Исход предмета:
Исход је савлађивање теоријских знања из одређених области савремене физике, која су основа за развој и примену поступака и метода геофизичких истраживања, везаних за тему докторске дисертације.
Садржај предмета:
Поглавља из савремене физике везана за област којом се кандидат бави у дисертацији. Kвантна физика чврстог стања (eлектричне, магнетске, топлотне, оптичке и карактеристике нуклеарног зрачења, појединих супстанција); осцилаторно кретање, таласно кретање и акустика, од значаја за разумевање физичких принципа настајања и простирања тектонских поремећаја; физика атомских судара и физика плазме; зрачење атома и атомског језгра.
Литература:

Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60
40

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти