Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

Студијски програм:
Геологија (III семестар -DOS)
Назив предмета: Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Учење о структурама различитих једињења, o неправилностимa у структури (различите врсте неуређености, модулисане структуре, структуре близанаца) и о решавању непознатих кристалних структура користећи методе рендгенске структурне анализе.
Исход предмета:
Током овог курса студенти ће научити да: • одреде параметре јединичне ћелије и просторну групу • трансформишу осекристала, индексе рефлексија, исходиште јединичне ћелије и координате атома • одреде непознату кристалну структуру, неправилности у структури (различите врсте неуређености, структуре близанаца) из података добијених дифракцијом рендгенских зрака на монокристалу • интерпретирају резултате, опишу и прикажу структуру • користе различите кристалографске програме • користе кристалографске базе података.
Садржај предмета:
Систематска гашења и одређивање просторних група. Веза између кристалне структуре и њене дифракционе слике. Снижење симетрије и трансформација оса и исходишта јединичне ћелије, индекса рефлексија и координата атома. Фуријеове трансформације и синтезе: Патерсонова, Фуријеова и диферентна синтеза. Фазни проблем и одређивање структуре кристала. Метода најмањих квадрата и процедура утачњавања уређених и неуређених структура. Утачњавање структура са субституционим и статистичким неуређеностима. Решавање и утачњавање близанаца. Модулисане структуре и квазикристали. Интерпретација и приказивање резултата. Кисталографски информациони фајл CIF и кристалографске базе података.
Литература:
 1. Обавезна: Karanović Lj., Poleti, D., Rendgenska strukturna analiza, ZUNS 2003
 2. ;
 3. Изборна: Woolfson, M. M., An Introduction to X-ray Crystallography, Cambridge University Press, Cambridge, 1978
 4. ;
 5. Cullity B. D., Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1978
 6. ;
 7. Massa, W., Crystal Structure Determination, Springer, 2004
 8. .
 9. Giacovazzo C., Monaco H. L., Viterbo D., Scordari F., Gilli G., Zanotti G., Catti M., Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995
 10. ;
 11. Stout G. H., Jensen L. H., X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York, 1989.
Метода извођења наставе:
Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60

Предиспитне обавезе Поена
40
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти