Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Припрема рада за часопис са сци листе

Студијски програм:
Геофизика (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Припрема рада за часопис са сци листе
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да кандидат савлада поступке припреме и начин презентације разултата истраживања, у складу са критеријумима одговарајућих часописа са СЦИ листе.
Исход предмета:
Исход предмета је објављивање рада у часопису са СЦИ листе, у складу са захтевима студија.
Садржај предмета:
Врсте и типови научних часописа из области геофизике. Часописи из других области, који објављују резултате геофизичких истраживања. Техничка припрема рада у складу са захтевима геофизичких часописа. Научни и стручни радови. Прегледни радови. Провера оригиналности рада. Рецензије. Стручни превод на страни језик.
Литература:
  1. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 4
Оцена знања:
Завршни испит Поена
70
30

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти