Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физичка кристалографија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -DOS)
Назив предмета: Физичка кристалографија
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Учиће се како испитати физичке особине кристала користећи кристалографске методе
Исход предмета:
Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама у области кристалографије и физике кристала
Садржај предмета:
Јонски и ковалентни кристали. Енергија кристалне решетке. Молекулски кристали. Оптичике особине чврстих тела. Механизам апсорпције електромагнетног зрачења. Апсорпција x-зрака. Електричне особине чврстих тела: диелектрици, метали, полупроводници и суперпроводници. Фотоелектрични и термоелектрични ефекат. Магнетне особине чврстих тела: феромагнетизам, феримагнетизам и антиферомагнетизам. Дијамагнетизам и парамагне т и зам.. ВЕЖБЕ: - прате предавања
Литература:

Обавезна: Кременовић, А., Физичка кристалографија, Београд, (у припреми).
Изборна: Nye, J.F., Physical properties of crystals. Their representation by tensors and matrices, Clarendon Press, Oxford, 1985; Sirotin, Yu.I., Shaskolskaya, M.P., Fundamentals of crystal physics, Mir Publishers Moscow, 1982.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60

Предиспитне обавезе Поена
40
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти