ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације)

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације)
Предавачи:
проф. др Дејан Миленић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је напредна обука студената у одрживом управљању подземним водним ресурсима у великим урбаним зонамa – градовима, као императива у развоју друштва у ХХI-ом веку (могућности вишенаменског коришћења, заштита вода, конзервација)
Исход предмета:
Оспособљавање за планирање вишенаменског коришћења подземних вода и управљање подземним водним ресурсима
Садржај предмета:
Теоријска настава Елементи урбане екологије. Појам и развој урбане хидрогеологије и хидрогеоекологије. Урбани агенси животне средине који утичу на менаџмент подземних вода. Утицај урбанизације на одрживи развој подземних вода. Загађење подземних вода у урбаним условима. Коришћење подземних вода у урбаним зонама. Проблеми које подземне воде изазивају у урбанима зонама Енергетски статус порне воде. Хемисјки транспортни процеси. Билансни однос тло-вода. Прихрањивање подземних вода, инфилтрација и кретање у надизданској зони. Ток и транспорт воде кроз надизданску зону. Мониторинг надизданске зоне (генерално). Методе и инструменти за праћење параметара кружног циклуса у надизданској зони. Утицај вегетационих покривача на квантитативни режим и хемијски састав подземних вода
Литература:
  1. Appelo, Postma, 2005: Geochemistry, groundwater and pollution Manuscripts of the IAH urban hydrogeology committee, 2003-2006
Метода извођења наставе:
Комбинација: видеопрезентација, усмено излагање, интернет, теренски и лабораторијски рад ПојекцијЕ унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
15
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти